obedience přivolání - Lucie Gabrielová

Přivolání se skládá z několika prvků. Rychlé / rovné ulehnutí u nohy a dlouhodobé odložení: doba a vzdálenost najdete v dalších článcích. Ostatní se dozvíte dnes. Jen malé připomenutí: V obedience smí pes přibíhat rovnou k noze (nemusí předsedat). Je jen na vás, jakou možnost zvolíte (předsednutí / přiřazení k noze / oběhnutí k noze).

1) Rychlost při přivolání
Pomocník podrží psa a vy od něj odběhněte. Cestou pryč můžete jásavě volat a lákat. Zastavte se a (už od začátku formálně jako na závodech) se otočte a jedním povelem přivolejte psa. Při vyběhnutí psa můžete hodit hračku za sebe (učí výbušnou sílu při vyběhnutí) nebo až když je pes skoro u vás (aby běhal rychle až do konce). Můžete použít i pamlsky a po přiběhnutí psa rovnou odměnit. Neřeště předsednutí, trénujete pouze rychlost k vám. Hračku si můžete prohodit mezi nohama a nechat psa proběhnout nebo ji střídavě házet pravou nebo levou rukou dozadu za vás.
Rychlost je potřeba trénovat na dlouhou (20-30m) i krátkou vzdálenost (cca 10m) kvůli pozdějšímu přivolání po mezizastavení.
Pokud váš pes zvládá odložení vleže, můžete cvičit i bez pomocníka, V průběhu výcviku je volání a motivace potřeba čím dál míň, ale i se zkušeným psem se vracejte k této motivační hře s držením a odbíháním.

2) Těsné a rovné předsednutí
Předsednutí trénujte na krátkou vzdálenost (2 kroky), na pamlsky. Sedněte si doma na okraj židle a pamlskem psa naveďte do sedu těsně mezi své pokrčené nohy. Okamžitě odměňte. Odhoďte další pamlsek kousek od sebe (dopředu nebo vedle vás). Pes ho poběží sníst a vy pak můžete opět přivolávat. Kolena/ chodidla mějte vždy na šířku hrudníku vašeho psa. Pes se naučí předsedat těsně a rovně, i když běží ze strany.
V další fázi se opřete o zeď a mějte pokrčené nohy (jako na židli). Postupně se narovnávejte, přivolávejte psa z různých ůhlů a prodlužujte vzdálenost při přivolání. Pamlskem navádějte oběma rukama. Později budete mít ruce symetricky od sebe na stehnech, až časem budou normálně podél boků. Při odměňování psa je vždy spojte dohromady. Odměňování jen z jedné ruky svádí psa ke křivému předsednutí.

3) Finální pozice u nohy: oběhnutí
Naučte psa malý trik: oběhnutí psovoda. Navádějte pamlskem, pak rukou bez pamlsku a nakonec jen jako reakci na povel. V této fázi už můžete psa pamlskem v levé ruce navést a posadit v přesné a paralelní pozici u nohy. Ihned odměňte.Nechte psa sedět, stoupněte se před něj a pokračujte ve cvičení. Dá se využít i odhazování pamlsků a následné oběhnutí k noze.

4) Finální pozice u nohy: přiřazení
Základem přiřazování je práce zadních nohou psa. Většina psů je nepoužívá vědomě a musí se to naučit. Cest k cíli je hodně. Uvedu alespoň dvě z nich:
Navádění pamlskem v levé ruce – naučte psa otočky za pamlskem proti směru hodinových ručiček vedle vaší levé nohy. Začněte většími kruhy, časem pes zvládne otočku i na místě. Pak je na vás ve správnou chvíli ruku trochu zvednout, aby si ve správné pozici u nohy rovně těsně sedl.
Kontrolovaný shaping – držte pamlsek v levé ruce. Pes je před vámi a pokusí se k němu dostat. Ve chvíli, kdy to zkusí zboku (a pohne cestou do strany zadníma nohama), klikněte a odměňte. Zpočátku stačí první krok do strany a malý úhel. Postupně budete klikat a odměňovat za víc kroků zadníma nohama. Pak odměníte, posadíte psa, otočíte se před něj a začnete znovu.
Postupně zvyšujte kritéria. Cílem je, aby pes viděl pamlsek ve vaší nehybné ruce a snažil se přiřadit jakoby zezadu k vaší levé noze. Až ve finále chtějte paralelní pozici a usednutí. Velkou výhodou této cesty je, že nemusíte odbourávat pomocný pohyb ruky. Pes si celý pohyb vymyslí sám a o to lépe ho chápe a pamatuje si ho.

5) Jak opravit chyby?
Pomalé přivolání – hrajte více motivačních her s odbíháním a odhazováním odměny za vás. Pokud pes preferuje jídlo, můžete odhazovat větší viditelné pamlsky. Ihned po přiběhnutí psa odměňte. Pokud ho po přiběhnutí vždy čekalo jen rovnání do předsednutí a opravování pozice, pak k vám nemá důvod spěchat.
Daleké předsednutí – postupujte viz bod 2). Vzdálenost budujte postupně a odměňujte vždy těsně u těla. Pokud pes sedne daleko, 2 kroky vzad ho naučí vás následovat a na podruhé si sednout blíž, nenaučí ho sednout si těsně napoprvé. Nehrajte na opravy a druhé šance, začněte od začátku a dle potřeby mu víc pomožte.
Křivé přiřazení k noze – pokud již tento cvik umí, pak ho neodměňte, stoupněte si před něj a dejte mu druhou šanci.

(autor: Lucie Gabrielová, www.drakonit.com)